کارخانه فرآوری پسته

کارخانه فرآوری پسته

برداشت مکانیزه جو

برداشت مکانیزه جو

چرای گله گوسفند در پس چر یونجه

چرای گله گوسفند در پس چر یونجه

  • کارخانه فرآوری پسته
  • برداشت مکانیزه جو
  • چرای گله گوسفند در پس چر یونجه


 

Loading the player ...
امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485

اخبار بنیاد تعاون زندانیان کشور

مناقصات متفرقه 17 و 18 دی

1- مناقصه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

شرح آگهی : تکمیل و ادامه کانال انتقال آب شیر آباد شهرستان مانه و سملقان با برآورد ۲,۴۸۷,۲۹۹,۰۵۰

شماره آگهی ۲۰۰۹۶۳۲۵۱۰۰۰۰۱۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۸۳۲

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

تاریخ دریافت اسناد : بعد از چاپ اگهی لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

برگزاری : استان خراسان شمالی

شرایط : رتبه ۵ آب ، دریافت گواهی امضا الکترونیکی

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه مبلغ شرکت در فرایند ارجاع کار ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

آدرس خرید اسناد : بجنورد، بلوار مدرس، نبش مدرس ۲۰ ، محل سازمان --- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

 

2- مناقصه شهرداری صحنه

شرح آگهی : احداث پارک کوهستان با مبلغ پروژه ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ ابنیه) --- پوشش کانال و دفع آبهای سطحی با مبلغ پروژه ۵.۰۹۹.۷۴۷.۷۵۲ ریال و سپرده ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ شبکه آبیاری و زهکشی)

(عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۲۳۵

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ تا پایان وقت اداری

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰ صبح

برگزاری : استان کرمانشاه

شرایط : رتبه ۵ ابنیه و شبکه آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب سپرده ۰۱۰۹۹۳۴۷۸۱۰۰۶ بانک ملی میدان امام ره

آدرس خرید اسناد : صحنه، جانبازان، شهرداری صحنه

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری

 

3- مناقصه جهاد کشاورزی استان فارس

شرح آگهی : اجرای عملیات شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد سلمان دشت قیر

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۳۴۱۳

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

برگزاری : استان فارس

تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۲۳

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۱-۰۴

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۱-۰۷

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۲-۰۷

آدرس خرید اسناد : فقط سامانه تدارکات الکترونيکی دولت - ستاد www.setadiran.ir-- ثبت نام اوليه توسط مناقصه گران در سامانه فوق جهت شرکت در مناقصه بايد انجام شود

 

4- مناقصه شهرداری بندر سیریک

شرح آگهی : عملیات تنظیف بلوارها و خیابانهای شهری و کانالهای سزح شهر جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی زباله ها با ضمانت ۲۳۹.۳۳۵.۷۰۰ ریال --- آبیاری و نگهداری فضای سبز شهری و جمع آوری احشام در سطح شهر با ضمانت ۲۳۶.۶۴۷.۷۰۰ ریال

(عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۸۲۱

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

تاریخ ارسال مدارک : تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰

برگزاری : استان هرمزگان

آدرس خرید اسناد : مراجعه به شهرداری

 

5- مناقصه آب و فاضلاب سیرجان

شرح آگهی : قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه آب بها، اپراتوری مشترکین و پاسخگویی ارباب رجوع شهرهای سیرجان، نجف شهر، خواجو شهر، پاریز، بلورد و هما شهر - پذیرش و ارزیابی املاک مشترکین و متقاضیان انشعاب آب در سیرجان و توابع با برآورد ۷,۸۴۸,۲۰۱,۱۸۲

شماره آگهی ۱/۴/۱۰/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۷۵۳

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۱۳

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا ساعت ۱۴

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱ صبح

برگزاری : استان کرمان

شرایط : معرفی نامه معتبر

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب شماره ۳۲۹۵۴۹۵۵۲۰ بانک ملت شعبه میدان آزادی و یا ضمانتنامه بانکی

آدرس خرید اسناد : سیرجان، میدان امام حسین، خیابان قدس، شرکت آب و فاضلاب سیرجان، دفتر قراردادها

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت

 

6- مناقصه شهرداری اصفهان - منطقه 14

شرح آگهی : اصلاح هندسی معابر و تقاطع سطح منطقه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶.۷۵۰.۰۰۰ ریال --- حفر ، تنقیه و لایروبی چاه های آب باران در سطح منطقه با برآورد ۵۰۰ میلیون ریال و تضمین ۷ میلیون ریال --- تعمیرات و نگهداری در سطح منطقه با برآورد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۷ میلیون ریال --- اصلاح جانمایی و مناسب سازی گذرهای عابر و پهلوگاه ایستگاه های اتوبوس در سطح منطقه با برآورد ۸۰۰ میلیون ریال و تضمین ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- نصب تعمیر و نگهداری گاردریلها و موانع فلزی سطح منطقه با برآورد ۶۰۰ میلیون ریال و تضمین ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

شماره آگهی ۲-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۸۱۶

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

برگزاری : استان اصفهان

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی

آدرس خرید اسناد : اصفهان ـ واقع در خیابان آیت اله غفاری

 

7- مناقصه آب منطقه ای زنجان

شرح آگهی : انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۳۴۵۰

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۱۰-۲۰

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۱۰-۳۰

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۱۱-۰۱

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۴-۳۰

برگزاری : استان زنجان

آدرس خرید اسناد :                 www.setadiran.ir

 

8- مناقصه پتروشیمی شیراز

شرح آگهی : واگذاری خدمات لایروبی کانال ها و حوضچه های سطحی و صنعتی واحدهای خود

شماره آگهی ۶-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول (

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۷۳۹

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ چاپ نوبت سوم

برگزاری : استان فارس

شرایط : معرفی نامه

آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۵ جاده پل خان مرودشت سد درودزن

 

9- آگهی مناقصه کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر

شرح آگهی : واگذاری پیمان نیروی انسانی تنظیفات عمومی و صنعتی کارخانه شکر به تعداد ۵۳ نفر

شماره آگهی ۰۱۳-۹۶-۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول (

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۸۲۵

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ نشر این اگهی به استثناء پنجشنبه و ایام تعطیل رسمی

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

برگزاری : استان خوزستان

شرایط : گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار و ایمنی

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

آدرس خرید اسناد : اهواز کیلومتر ۴۵ جاده خرمشهر، جاده امام جعفر صادق، شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر، مدیریت بازرگانی، امور قراردادها

 

10- آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

شرح آگهی : انجام خدمات کمک پرستاری - انجام خدمات تنظیفات و منشی - انجام تامین نیروی خدمات اجتماعی واحدهای تحت پوشش برای مدت ۵ ماه

شماره آگهی ۰۳/۹۶(عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ بمدت ۸ روز

تاریخ ارسال مدارک : در ساعات اداری از ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ بمدت ۱۰ روز

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

برگزاری : استان فارس

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد

آدرس ارسال مدارک : گراش بلوار سرداران خیابان دانشگاه بلوار دانشجو دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

 

11- آگهی مناقصه بیمه سینا (سهامی عام(

شرح آگهی : تامین بخشی از نیروی انسانی شرکت بیمه سینا

(عمومی دو مرحله ای / مرحله اول (

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۳۴۰

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ درج این آگهی

برگزاری : استان تهران

آدرس خرید اسناد : تهران - بلوار میرداماد، نبش خیابان نفت شمالی، پلاک ۲۲۵

 

12- آگهی مناقصه شهرداری پاکدشت

شرح آگهی : واگذاری پروژه تامین نیروی انسانی خدماتی شهرداری پاکدشت به شرکت ها و افراد واجد الشرایط با برآورد ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

)عمومی دو مرحله ای / مرحله اول(

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۵۱

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تا پایان وقت اداری

برگزاری : استان تهران

شرایط : تاییدیه صلاحیت از اداره کار و یا کپی برابر اصل - معرفی نامه همراه با مهر و امضا مدیرعامل

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

آدرس خرید اسناد :  امور قراردادها شهرداری پاکدشت

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهردرای پاکدشت ( امور قراردادها )   http://www.pakdashtcity.org

توضیحات : تجدید - نوبت دوم - مرحله دوم

 

13- آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

شرح آگهی : ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات و مناقصه عغمومی خدمات تامین نیروی انسانی

 عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۳۰۷

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱ صبح

برگزاری : استان تهران

شرایط : معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد

مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب جاری ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی

آدرس خرید اسناد : ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فضالاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی

آدرس ارسال مدارک:  دبیرخانه مرکزی این شرکت ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فضالاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی ۰۲۱۳۶۲۷۰۰۱۵

توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول

 

14- آگهی مناقصه شهرداری بهبهان

شرح آگهی : واگذاری عملیات جهت حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو خدمات شهری شهرستان بهبهان

عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۹۲۵

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

برگزاری : استان خوزستان

 

15- آگهی مناقصه شهرداری امیدیه

شرح آگهی : واگذاری جمع آوری زباله در سطح شهر امیدیه و میانکوه با برآورد ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۸۹۶

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ تا ساعت ۱۳

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴

برگزاری : استان خوزستان

مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شهرداری به حساب ۰۱۰۵۴۵۸۹۶۰۰۰۳

آدرس خرید اسناد : واحد قراردادها

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری

توضیحات : نوبت اول مرحله دوم

 

16- آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان

شرح آگهی : امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدید الاحداث پایانه مرزی ملیک

شماره آگهی ۶۱/۶۱/۹۶ ) عمومی دو مرحله ای / مرحله اول(

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۷۰۷

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۸

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰ صبح

برگزاری : استان سیستان و بلوچستان

شرایط : گواهی امضای الکترونیکی

آدرس خرید اسناد : زاهدان خ دانشگاه ـ ابتدای کوی استانداری۰۵۴۳۱۱۶۶۲۲۷

توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول

 

17- آگهی مناقصه شهرداری محمدیه

شرح آگهی : جمع آوری زباله و رفت و روب ناحیه شهری مهرگان شهر محمدیه

محدود یک مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۹۳

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

برگزاری : استان قزوین

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد برآورد اولیه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی بانک ملی شعبه محمدیه به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۳۳۱۰۰۱

آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری محمدیه

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری محمدیه

 

18- آگهی مناقصه وزارت جهاد کشاورزی

شرح آگهی : ارزیابی کیفی انجام خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه ساختمان ها در سال ۱۳۹۷

 عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۱

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ۱۱۳۹۶/۱۰/۱۶ از ساعت ۹ لغایت ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵

برگزاری : استان تهران 

آدرس ارسال مدارک : خ طالقانی نرسیده به پل حافظ وزارت جهاد کشاورزی ساختمان ۸ طبقه ط اول اتاق ۱۰۸ دبیرخانه کمیسیون معاملات ۰۲۱۴۳۵۴۴۲۲۹

 

19- آگهی مناقصه شهرداری کرج

شرح آگهی : انجام امور خدماتشهری مناطق ۵ و ۶ : انجام امور خدمات شهری منطقه ۵ با برآورد ۶۸.۱۱۶.۵۲۲.۸۲۰ ریال و سپرده ۳.۴۰۵.۸۲۶.۱۴۱ ریال --- انجام امور خدمات شهری منطقه ۶ با برآورد ۶۴.۹۳۳.۲۱۸.۳۹۲ ریال و سپرده ۳.۲۴۶.۶۶۰.۹۲۰ ریال

عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۲۱۶

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی

تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳/۳۰

برگزاری : استان البرز

شرایط : تاییدیه صلاحیت از ا داره کار و امور اجتماعی - معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل ،

مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا و اریز فیش نقدی به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر

آدرس خرید اسناد : میدان توحید بلوار بلال شهرداری کرج طبقه هفتم اداره امور قرادادها و پیمانها

آدرس ارسال مدارک : کرج میدان تویحد بلوار بلال دبیرخانه شهرداری کرج ۰۲۶۳۵۸۹۲۴۴۳-۳۵۸۹۲۴۱۸     http://www.karaj.ir

 

20- آگهی مناقصه شهرداری محمود آباد نمونه

شرح آگهی : اجرای واگذاری خدمات شهری (شامل رفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر) به مدت یکسال با برآورد ۱۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۸۲۵۲

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

تاریخ دریافت اسناد : یک هفته بعد از انتشار اگهی

برگزاری : استان قزوین

آدرس خرید اسناد : واحد امور مالی شهرداری

 

21- مناقصه شهرداری ملایر

شرح آگهی : واگذاری دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی (تنظیف) و مراقبت از تاسیسات مربوطه به شرکت های خدماتی واجد صلاحیت به مدت یک سال کامل شمسی

عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۸۹۷۰

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ صبح

برگزاری : استان همدان

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۵۹۸۶۷۲۰۰۲ بانک ملی شعبه شهدا یا اسناد خزانه یا ضمانتامه بانکی

آدرس خرید اسناد : واحد امور مالی

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری۰۸۱۳۲۲۲۶۰۶۱- ۴             http://malayer.ir

 

22- آگهی مناقصه شهرداری بندر سیریک

شرح آگهی : عملیات تنظیف بلوارها و خیابانهای شهری و کانالهای سزح شهر جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی زباله ها با ضمانت ۲۳۹.۳۳۵.۷۰۰ ریال --- آبیاری و نگهداری فضای سبز شهری و جمع آوری احشام در سطح شهر با ضمانت ۲۳۶.۶۴۷.۷۰۰ ریال

عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۸۲۱

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

تاریخ ارسال مدارک : تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰

برگزاری : استان هرمزگان

آدرس خرید اسناد :  مراجعه به شهرداری

 

23- آگهی مناقصه ایران خودرو خراسان

شرح آگهی : تعداد ۶.۲۶۰ عدد شلوار آبی نفتی و ۵.۰۴۰ عدد کاپشن آبی نفتی نوار سرمه ای و سرشانه نارنجی در سایزهای مختلف

شماره آگهی ۲۵۵۱/۹۶-۱۷۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۱۲۱

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۸ الی ۱۵

تاریخ ارسال مدارک : روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۴

برگزاری : استان خراسان رضوی

مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  

آدرس خرید اسناد : وب سایت --- واحد بازرگانی شرکت

آدرس ارسال مدارک : کیلومتر ۵۵ جاده مشهد ـ نیشابور دفتر مدیریت عامل ۰۵۱۳۳۵۶۳۰۵۰           ۰۵۱۳۳۵۶۳۵۴۰  tender.ikk.ir 

 

24- آگهی مناقصه سیمان تهران

شرح آگهی : اجرای عملیات توسعه آماده سازی و احداث جبهه کار و استخراج بارگیری و حمل شامل حفاری دپو و بارگیری مقدار یک میلیون ۱.۰۰۰.۰۰۰ تن باطله برداری از جبهه کارهای معدن ۴/۲۰ بی بی شهربانو و حمل و تخلیه در محل دپوهای باطله واقع در مجتمع خود

عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۸۹

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

برگزاری : استان تهران     www.tehrancement.co.ir

 

25- آگهی مناقصه معادن اسفندقه

شرح آگهی : واگذاری عملیات اکتشاف، آماده سازی و استخراج در تعدادی از معادن روباز و زیرزمینی

عمومی دو مرحله ای / مرحله اول

کد آریاتندر : ۹۶۱۰۱۷۷۵۲

انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ قبل از ساعت ۱۴

تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ قبل از ساعت ۱۴

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

برگزاری : استان کرمان

مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۳۴۱۷۰۰۰۳۱۰۰۰۶۱ بانک گردشگری

آدرس خرید اسناد : کرمان، بلوار شهید صدوقی، شرکت زغالسنگ کرمان، شرکت معادن اسفندقه کد پستی ۷۶۱۷۹۱۴۵۸۵

آدرس ارسال مدارک : واحد کمیسیون معاملات مستقر در دفتر مرکزی ۰۳۴۳۲۱۳۲۰۴۲

مقالات علمی مرتبط

جهت اطلاع از آخرین مقالات و مجلات علمی سایت، به این بخش مراجعه نمایید

ادامه مطلب ...

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان به دقت توسط کارشناسان شرکت بررسی می گردد

{jcomments on}

ادامه مطلب ...

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

جهت ارتباط با مدیر عامل شرکت، متن پیام خود را از طریق فرم تماس این قسمت ارسال نمایید

{jcomments on}

ادامه مطلب ...

نظر سنجی

کاربر گرامی، با شرکت در نظرسنجی پرتال ما را در ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان، یاری رسانید

ادامه مطلب ...